18 werke gefunden

land:
Anlian taohua yuan
(Das Land der Pfirsichblüte)
Stan Lai, Taiwan, 1992, Mandarin
Bei qing cheng shi
(Stadt der Trauer)
Hou Hsiao-Hsien, Taiwan, 1989, Taiwanesisch, Mandarin, Japanisch, Kantonesisch
Café Togo
Musquiqui Chihying, Gregor Kasper, Deutschland, Taiwan, 2018, Deutsch, Englisch
Café Togo (Installation)
Musquiqui Chihying, Gregor Kasper, Deutschland, Taiwan, 2018, Deutsch, Englisch
Chaoji da guomin
(Super Citizen Ko)
Wan Jen, Taiwan, 1995, Taiwanesisch
Crouching Tiger, Hidden Dragon
(Tiger and Dragon)
Ang Lee, Taiwan, Hongkong, USA, Volksrepublik China, 2000
Cutaways of Jiang Chun Gen - Forward and Back Again
James T Hong, Taiwan, USA, 2012, Kein Dialog
Feng-Kuei-Lai-Te jen
(Die Jungen von Feng-Kuei)
Hou Hsiao-Hsien, Taiwan, 1983, Mandarin
Guo dao feng bi
(Wölfe heulen unter dem Mond)
Ho Ping, Taiwan, 1997, Mandarin, Taiwanesisch
Liu lang shen gao ren
(God Man Dog)
Chen Singing, Taiwan, 2007, Mandarin, Taiwanesisch
Mahjong
Edward Yang, Taiwan, 1996, Mandarin, Englisch
Nian Ni Ru Xi
(Still Love You After All These)
Stanley Kwan, Taiwan, Hongkong, 1997, Kantonesisch
Shiba
(Achtzehn)
Ho P'ing, Taiwan, 1993, Mandarin, Hokkien
Terra Nullius or: How to be a Nationalist
James T Hong, Taiwan, 2016, Englisch, Japanisch, Mandarin, Hokkien, Kantonesisch
The Lighting
Musquiqui Chihying, Deutschland, Taiwan, Togo, 2016, Kantonesisch, Chinesisch, Französisch
Tong nien wang shi
(Geschichten einer fernen Kindheit)
Hou Hsiao-Hsien, Taiwan, 1985, Taiwanesisch, Mandarin
Wang hsiang
(Augen voller Heimweh)
Hsu Hsiao-ming, Taiwan, 1997, Thai, Mandarin
Yi yè Tái bei
(Au revoir Taipei)
Arvin Chen, Taiwan, 2010, Mandarin, Taiwanesisch
Vor 36